Yeil Bisiklet

Bisiklet Kadrosu

Bisiklet Kadrosu - Kadrolar Hakk覺ndaki Herey

KADRO TEKNOLOJ襤S襤

 

merlin frame 

 

Kadro, 繹n 癟atalla birlikte bir bisikletin en 繹nemli eleman覺d覺r. Bir kadro 繹zelliklerinin toplam覺 bisikletin kullan覺m alan覺n覺 ve kapasitesini belirler. 襤yi bir kadro, hafif fakat bu oranda da salam olmal覺, uzunca bir s羹re en a覺r koullarda dahi kendinden bekleneni yerine getirmelidir. Eer aa覺daki fakt繹rler yetersiz ise, kadroya tak覺lan pahal覺 ve son teknoloji komponetler bile hi癟bir ie yaramaz.

Borular: Denge, a覺rl覺k, kaliteli s羹r羹 繹zellii.

襤癟ilik: G羹venlik, estetik.

Geometri: Kullan覺m alan覺 ile ilgili tipik 繹zellikler.
 

Tasar覺m: Fonksiyonellik.

 

l癟羹: Kadronun kullan覺c覺n覺n boyuna uyumu en 繹nemli konudur. Bir bisiklet al覺rken kesinlikle deneme s羹r羹羹 yap覺n. Doru ve 繹l癟羹s羹nde sat覺n al覺nm覺 bir kadro uzun s羹reli , rahat ve verimli kullan覺m g繹z 繹n羹ne al覺n覺rsa kullan覺c覺n覺n avantajl覺 olduu ortaya 癟覺kar. Yanl覺 繹l癟羹l羹 bir kadro sadece sorunlar getirir. lkemizde 繹zellikle k羹癟羹k yataki 癟ocuklar覺n "nas覺l olsa b羹y羹yecek" anlay覺覺yla boylar覺ndan b羹y羹k bisikletlere binmesi 癟ok yayg覺n bir durumdur.

Da Bisikleti Kadrosunun zellikleri:

Bir kadroda d繹rt ana boru bulunur:

 1. 1.Arka boru (selenin i癟ine girdii boru)
 2. 2.st boru
 3. 3.Gidon Borusu
 4. 4.Alt boru.

Bunlara ek olarak 繹n 癟atal, arka 羹癟gen (arka 癟atal), ayna yatak yuvas覺, muflar (rakorlar/muflar, da bisikletlerinde 癟ok seyrek olarak kullan覺l覺r) ve aksesuar montaj elemanlar覺 bulunur.

Bir da bisikleti kadrosunu yol bisikletininkinden farkl覺 k覺lan nedir?

arantix bikeframe

Bir癟ok ey: g羹n羹m羹z yol bisikletlerinin temeli 1890 襤ngilteresinde at覺ld覺. Daha o y覺llarda bile 癟ift 羹癟gen (diamond) kadronun bisiklet m羹hendisliinde en iyi tasar覺m olduu kabul edilmiti. Bu ekildeki bir kadro, her t羹rl羹 statik-dinamik streslere en dayan覺kl覺 yap覺y覺 oluturur.. Ge癟en y羹zy覺l boyunca diamond kadro yava fakat d羹zg羹n deiim g繹sterdi . nceden fazla eilimli olan arka boru dikleti. Bu 繹n 癟atal i癟in de ger癟ekleti. Arka 羹癟genin taban覺n覺n boyu k覺sald覺, sonu癟 olarak yol bisikletlerinin kadrosundaki bu deiiklikler verimi, salaml覺覺 ve dengeyi b羹y羹k 繹l癟羹de artt覺rd覺. Da bisikleti de benzer deiiklikleri sadece 10-15 y覺l gibi g繹rece k覺sa s羹relerde yaad覺. Bu deiim, h覺z覺n覺 yol bisikletlerinden kazan覺lan deneyimlere bor癟ludur.

Kadro Geometrisi:
Temel kadro geometrisini tan覺mak ve 癟eitli 繹l癟羹lerini kavramak bisikletin s羹r羹 kalitesi hakk覺nda karar vermeye yard覺mc覺 olduundan 癟ok 繹nemlidir. Borular覺n uzunluklar覺 ve a癟覺lar覺 bisikletin manevra yeteneini, s羹r羹c羹n羹n oturma pozisyonunu ve g羹癟 aktar覺m oran覺n覺 belirler. Kadronun herhangi bir yerindeki bir ya da iki santimetrelik bir fark 癟ok ciddi sonu癟lara yol a癟ar.

A: Arka Boru Uzunluu
B: st Boru Uzunluu
C: Sele Borusu A癟覺s覺
D: n atal A癟覺s覺
E: atal Eim Fark覺
F: Arka G繹bek-Ayna Mil Uzakl覺覺
G: n G繹bek-Ayna Mil Uzakl覺覺
H: Kadro Uzunluu
I: Ayna Mil Y羹kseklii
J: Gidon Boaz覺 A癟覺s覺
K: Gidon Boaz覺 Uzunluu

A: ARKA BORU UZUNLUU:
Bu kadro boyunu belirleyen 繹nemli bir 繹l癟羹d羹r. Fakat 羹st borusu eimli kadrolarda bu borunun yatay olduu varsay覺ld覺覺 zaman sele borusuyla bu hayali 癟izginin kesitii noktada ayna mil merkezinin mesafesi kabul edilir.

B: ST BORU UZUNLUU:
Bu borunun idealde bisiklet癟inin v羹cut boyuyla orant覺l覺 olmas覺 gerekir. Da bisikletlerinde bu uzunluun yol bisikletlerine oranla biraz daha uzun olmas覺 istenir. Bu, konforu, dengeyi artt覺ran bir 繹zelliktir. ou zaman 羹st boru arkaya doru eilimlidir. Tabii bu eim bisikletler aras覺nda farkl覺l覺k g繹sterebilir. Bu 繹zellik, d羹me an覺nda bisiklet癟inin kadroya 癟arpma riskini azalt覺r.

C:SELE BORUSU AISI:
Bu a癟覺 bisikletin s羹r羹羹n羹 etkileyen en 繹nemli fakt繹rd羹r. Eski bisikletlerde bu boru olduk癟a eimlidir. G羹n羹m羹zde 72 veya 73 derece standart kabul edilmitir. 69 -71 derece aras覺 daha konforlu bir s羹r羹 salar. Fakat bu bisikletin t覺rman覺覺n覺 ve atakl覺覺n覺 olumsuz etkiler. Baca覺 k覺sa bisiklet癟ilerin daha dik a癟覺l覺 (72 - 73 derece), uzun olanlar覺n ise biraz eimli (70 -71 derece) sele borulu bisikletlere binmeleri 繹nerilir.

D: N ATAL AISI:
n 癟atal ve 癟atal fark覺 ile birlikte 繹n 癟atal a癟覺s覺 bisikletin manevra yeteneini belirler. Eskiden bu a癟覺 68 derece civar覺ndayd覺. G羹n羹m羹zdeki standart 71 derecedir. Daha dik a癟覺lar hafif癟e k覺vr覺k bir 癟atalla birlikte en duyarl覺 manevra yetenei sunar. Daha eimli 癟atall覺 bisikletler ise eskiden ehir bisikletlerinde 癟ok yayg覺nd覺. n 癟atal覺n bu kadar eimli olmas覺 bisikletin d羹z bir 癟izgide rahatl覺kla ilerlemesini salar. (Hatta bu bisikletlerde elleri gidondan b覺rkmak 癟ok kolayd覺r..Dikkat: Kesinlikle bunu 繹nermiyorum. Bilgi vermek amac覺yla yaz覺lm覺t覺r) Bunu yapmak gidon a癟覺s覺 daha dik bisikletlerde 癟ok daha zordur.

E: ATAL E襤M FARKI
Bu fark, 繹n teker milinin izd羹羹m noktas覺yla (繹n tekerin yere dedii nokta) 癟atal borusundan ge癟en hayali 癟izginin, yerde kesitii nokta aras覺ndaki uzakl覺kt覺r. Bu uzakl覺覺, 癟atal覺n eimi ile 癟atal borusunun a癟覺s覺 belirler. Bu mesafe azald覺k癟a 繹n teker, gidondan gelen en k羹癟羹k hareketi "yan覺tlar". Bu 繹zellikle bozuk, tal覺 yollarda 癟ok 繹nem kazan覺r. Eskiden bisiklet 癟atallar覺ndaki kavis 癟ok fazlayd覺. Bu gereken manevra duyarl覺l覺覺n覺 azalt覺yordu. Bundan 10 y覺l 繹nce d羹z (kavissiz) 癟atallar ortaya 癟覺kt覺. 襤stenen duyarl覺l覺k saland覺 ancak bu kez de, yoldaki en k羹癟羹k girinti 癟覺k覺nt覺 b羹y羹k bir 繹l癟羹de bisiklet癟iyi yordu. Bu sistem 癟abuk terk edildi ve ne dik ne de 癟ok k覺vr覺ml覺 癟atallar覺n ,en iyi 癟繹z羹m olduu ortaya 癟覺kt覺.

F: ARKA GBEK-AYNA M襤L UZUNLUU:
Bu mesafe ne kadar uzun olursa konfor o oranda artar. Fakat bu kez de bisiklet atakl覺覺n覺 kaybeder ve yokularda verimsiz bir s羹r羹 ortaya 癟覺kar. G羹n羹m羹zde bu ortalama 17 inch (43 cm.)dir. Ancak bu mesafeyi k覺saltmaya doru bir eilim vard覺r. Zaten yar覺 bisikletlerinde buras覺 39-42 cm. aras覺nda deiir.

G: N GBEK-AYNA M襤L UZAKLII:
Bu mesafenin, pedal kollar覺 (kranklar) yere paralelken gidonu 癟evirdiinizde ayak ucu tekere demeyecek kadar olmas覺 gerekir. Bu, pedal 癟evirirken ayn覺 zamanda g羹venli manevra anlam覺na gelir.

H: KADRO UZUNLUU:
Her iki teker merkezleri dolay覺s覺yla 繹n ve arka tekerin yerle temas eden noktalar覺 aras覺ndaki mesafedir. Bunun uzun olmas覺, bisiklete d羹z yollarda rahat kullan覺m, k覺sa olmas覺 duyarl覺l覺k, atakl覺k salar.

I: AYNA M襤L YKSEKL襤襤:
Ayna milin yerden y羹ksekliidir. Bunun yere yak覺n olmas覺 manevra yeteneini artt覺r覺r. Y羹ksek bir ayna yatak yuvas覺 daha fazla denge ve d羹z yolda daha iyi s羹r羹 salar. Buran覺n y羹ksek olmas覺, engellerden ge癟erken yine avantajd覺r. Zaten art覺k da bisikletlerinde son y覺llarda en b羹y羹k ayna dilinin 癟ap覺 (di say覺s覺) azalt覺larak bu, en aza indirilmitir.

.J: G襤DON BOAZI AISI:
Gidon boaz覺n覺n 繹n 癟atal borusu ile yapt覺覺 a癟覺d覺r. Bu, ehir bisikletlerinde genellikle 15 ile 25 derece aras覺ndad覺r. Sportif bisikletlerde ise 15 ile 10 derece dir. n k覺sm覺 y羹kselen 繹n s羹spansiyonlu bisikletlerde bu a癟覺n覺n 0-5 derece , yani al癟ak olmas覺, amortis繹r羹n yaratt覺覺 y羹kseklii dengeler.

K: G襤DON BOAZI UZUNLUU:
n 癟atal ekseniyle gidon merkezi aras覺ndaki uzakl覺kt覺r. Gidon boaz覺n覺n uzunca olmas覺 bisiklet癟inin a覺rl覺覺n覺n arka ve 繹n tarafta daha dengeli da覺t覺lmas覺n覺 salar. Bu tip boazlar (13-15 cm.) daha 癟ok yar覺 tipi, y羹ksek performansl覺 bisikletlerde bulunur. K覺sa tip (5-10 cm.) boazl覺 bisikletlerde, gidon hakimiyeti daha zor olur fakat konforlu bir s羹r羹 salar.

Doal olarak, t羹m bu 繹l癟羹lerin ayr覺 deerlendirilmemesi gerekir. Bisikletin t羹m 繹l癟羹leri-a癟覺lar覺 birbirlerini etkileyen fakt繹rlerdir. Bunlar覺n t羹m羹n羹n toplam覺 bir bisikletin s羹r羹 karakterini belirler. Bu 繹zellikleri g繹rebilme, tan覺yabilme yetisi, bir performans覺 hakk覺nda olduk癟a fazla fikir verir.

Kadro Geometrisi Kullan覺m Alan覺n覺 Belirler

Bir kadronun boyutlar覺 ve geometrisi bisikletin hangi alanda kullan覺laca覺n覺 belirler. Eer bisikletiniz bo zamanlar覺n覺zda gezinti i癟in kullanaca覺n覺z bir ara癟 ise ve de kadrosu yar覺 performans覺na g繹re ayarlanm覺sa yanl覺 bisiklet sat覺n alm覺s覺n覺z demektir. Ya da bisikletinizden y羹ksek yar覺ma performans覺 bekliyor ve bunu da uygulamay覺 d羹羹n羹yorsan覺z ve de bisikletinizin a癟覺lar覺 eimli, arka tekeriniz de ayna yatak yuvas覺ndan uzakta ise, yine yanl覺 bir se癟im yapt覺n覺z demektir.

Kadro Yap覺s覺n覺n 襤ncelenmesi

Bir kadroda, m羹hendislerin neden belirli malzemeler, belirli boru birletirme teknikleri, belirli tasar覺mlar ve komponetler kulland覺klar覺n覺 anlamak i癟in 繹nce kadronun ne gibi streslere maruz kald覺覺n覺 incelemek gerekir. Kadroda iki 癟eit gerilim vard覺r:

 1. 1.Statik Gerilim: Kadronun a覺rl覺覺, bisiklet癟inin ve varsa y羹k羹n羹n a覺rl覺覺d覺r.
 2. 2.Dinamik Gerilim: Bisikletin h覺z覺na, yolun durumuna ve fren koullar覺na g繹re deiiklik g繹sterir.

Bu iki t羹r gerilim birbirleriyle etkileerek da bisikleti kadrosunda hat覺r覺 say覺l覺r y羹klenmelere yol a癟ar. Dikkat edilirse 繹nemli fakt繹rlerden birisi, kat edilen yolun durumudur. Eer bu yol derin 癟ukurlu, b羹y羹k tal覺 ve de aa覺 eimli bir yol ise, bunun dinamik etkileri kadroda iyice hissedilir ve kadronun yap覺s覺n覺n 癟ok salam olmas覺n覺 gerektirir. Son y覺llarda da bisikleti kadro tasar覺mlar覺nda ve malzemelerinde bu kadar 癟eitlenme olmas覺n覺n nedeni, yol bisikletlerinde pek rastlanmayan bu problemlere kar覺 癟繹z羹mler bulmak i癟in 癟ok 癟eitli arat覺rmalar覺n yap覺l覺yor olmas覺d覺r. Kadroya 羹st taraftan y羹kleme yapan vekt繹rler bisiklet癟inin kendisi ve varsa y羹k羹 ayr覺ca kadronunun a覺rl覺覺d覺r. Yanlardan gelen stres ise, 癟ounlukla ayakta ve y羹klenerek pedal 癟evirme sonucu artar.

Eer kadroda, 繹zellikle ayna yataa balanan yatay bacaklarda tasar覺m ve malzeme iyi deilse, bacak enerjisinin bir k覺sm覺 boa gider. Eer bu b繹lge esnek bir yap覺da ise, kadronun geri kalan b繹l羹mlerinde olduk癟a b羹y羹k streslere yol a癟ar ve bisiklet h覺zl覺 arazi inilerinde dengesiz yol al覺r. Dinamik gerilimlerin en 繹nemlisi kadroya alttan etki eder ve ba edilmesi en zor strestir. Eer bisiklet癟i ve kadro a覺rsa, ayr覺ca bir de arazi koullar覺nda h覺zl覺 yol al覺n覺yorsa 繹zellikle kadronun alt b繹l羹mlerine 癟ok y羹k biner. Da bisikletlerinin bozuk yollara dayanabilmesi i癟in u kriterler saptanm覺t覺r:

 1. 1.M羹mk羹n olduu kadar k羹癟羹k kadro yap覺s覺.
 2. 2.Yerden y羹ksek ayna yatak yuvas覺 (bu, esnemeyen bir yap覺 ve altta daha fazla bir boluk kazand覺r覺r).
 3. 3.Boru 癟aplar覺n覺n artmas覺 (borularda rijidite salar).
 4. 4.n 癟atal borusu yata覺n覺n 癟ap覺n覺n artmas覺 (daha iyi ok yutulmas覺 ve da覺l覺m覺 salar).
 5. 5.Oval, kare, dikd繹rtgen bitili boru kesitleri (kritik noktalarda dayan覺kl覺l覺覺 artt覺r覺r).
 6. 6.Kuvvetlendirilmi arka 癟atal ve bacaklar.
 7. 7.D繹vme( forged) 繹n ve arka mil yuvalar覺.
 8. 8.n veya arka amortis繹r (繹zellikle arazi inilerinde).steph-framebuilding-585x438

Kadro Tasar覺m覺

70'li y覺llarda ilk MTB kadrosu 羹reten Joe Breezeden sonra artan talebi kar覺lamak 羹zere hepsi Kaliforniyal覺 olan Gary Klein, Richard Cunningham, Keith Bontrager gibi ilk tasar覺mc覺lar覺n 羹r羹nleri, son 30 y覺ld覺r b羹y羹k deiimlere urad覺.

G羹n羹m羹z羹n en son tasar覺m覺 MTB kadrolar覺n覺n, eimli 羹st boru, 癟ok hafif k覺vr覺ml覺 繹n 癟atal ve 繹zellikle amortis繹r, 癟ok kaliteli kadro malzemesi ( al羹minyum, karbon, titanyum vs.) ve dik a癟覺l覺 bir kadro yap覺s覺 gibi 繹zellikleri vard覺r. Bir da bisikleti kadrosu son derece dengeli, fonksiyonel, rijid (sert) fakat ayn覺 zamanda da baz覺 y繹nlere esnek olmal覺d覺r. n-arka 癟atallar, geni lastiklerin 羹st羹 癟amurla kapland覺覺 zaman dahi rahat癟a d繹nebilecekleri a癟覺kl覺kta olmal覺, kadronun stres noktalar覺 salamlat覺r覺lm覺 fakat bozuk yolda bile s羹r羹c羹y羹 癟ok fazla sarsmayacak ekilde 羹retilmelidir. Tabii t羹m bu 繹zelliklerin topland覺覺 kadrolar覺n (bisikletlerin) fiyatlar覺n覺n da y羹ksek olmas覺 doald覺r. Bu t羹r bir bisiklet kullanman覺n zevkini ve heyecan覺n覺 sadece onu tadanlar bilir. Ayr覺ca her bisikletin yaratt覺覺 duygular 癟ok deiiktir. San覺r覺m sadece kadrolar hakk覺nda bile y羹zeysel bu bilgiler, size bisiklet denen u "basit" arac覺n asl覺nda g羹n羹m羹z teknolojisinin minik bir aynas覺 olduunu g繹stermiyor mu?